Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

V SA/Wa 1429/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 20 września 2016 r. o sygn. akt V SAB/Wa 47/14

I GSK 2580/18 - Wyrok NSA z 2018-09-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia WSA w Warszawie , w sprawie sygn. akt V SAB/Wa 47/14