Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 449/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta K. grzywny w sprawie z wniosku Redaktora [...] o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta K. za nieprzekazanie skargi na bezczynność wraz z aktami i odpowiedzią na skargę w sprawie o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 463/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. o wymierzenie Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publi...

I OZ 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Krajowemu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 80/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K.

I OZ 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] '[...]' z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Krajowemu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 84/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Centrum Likwidacji Szkód Oddziału Okręgowego [...] S.A. w S. w przedmiocie udzielenia informacji publiczn...

I OZ 207/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku J. P. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w G. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 396/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Prokuratorowi Rejonowemu Warszawa Ś.