Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OZ 88/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 181/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 27 listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Gd 616/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 202/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

I OSK 59/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 60/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 58/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę

I OSK 171/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 562/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

III SA/Łd 1216/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia[...] r. nr[...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną powiatu [...]

II OW 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga Stowarzyszenia [...] w likwidacji, Stowarzyszenia zwykłego [...] , Stowarzyszenia [...] , Fundacji [...] na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej sygn. akt II SA/Bk 537/15
1   Następne >   +2   +5   +10   100