Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 869/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 490/17 ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II OZ 975/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II OZ 1171/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II OZ 940/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 944/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 945/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia