Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3066/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi R. B. na bezczynność Rady Miasta Zielonka w przedmiocie niepodjęcia uchwały znoszącej ochronę pomnikową drzewa