Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OZ 509/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenie administracyjnego

I OZ 50/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Wniosek w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OZ 235/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09 o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowego

I OZ 606/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 212/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OZ 237/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 50/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OZ 5/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 607/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3