Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2382/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1717/11 - Wyrok NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 2299/12 - Wyrok NSA z 2013-04-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I OSK 1478/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1690/11 - Wyrok NSA z 2013-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1904/11 - Wyrok NSA z 2013-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OSK 1466/11 - Wyrok NSA z 2013-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu na rzecz Państwa nieruchomości

I OSK 1689/11 - Wyrok NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2430/11 - Wyrok NSA z 2013-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2181/11 - Wyrok NSA z 2013-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej odszkodowania
1   Następne >   2