Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 3823/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-29

Skarga B. G. i E. G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 500/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-21

Skarga H. C. i C. G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia