Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 225/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zapewnienia w szkole bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach higieniczno

III SA/Gd 282/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 296/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej oddalono skargę.

III SA/Gd 298/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz uchyla postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] nr [...].

III SA/Gd 476/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

III SA/Gd 54/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu i wycofania z obrotu produktów oraz orzeczenia o ich zniszczeniu na koszt strony postępowania

III SA/Gd 471/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 483/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 224/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SO/Gd 167/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-10-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   70