Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 754/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Kr 263/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-13

Skarga kasacyjna B. P. na wyrok WSA w Krakowie w przedmiocie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo