Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

I OZ 180/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku