Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 154/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą przyznania stypendium

I OW 275/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów sygn. akt II SA/Bd 85/15

I OW 276/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów sygn. akt II SA/Bd 86/15

I OPP 150/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga L. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1361/14 ze skargi L. B. na akt Prezydenta Miasta [...] z [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobu Gminy Miejskiej [...]

I OPP 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji wyroku WSA w Warszawie z 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OW 274/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OW 277/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga K. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi (sygn. akt III SO/Łd 4/15) w sprawie z wniosku K. K. o wymierzenie Wyższej Szkole [...] w Ł. grzywny za nieprzekazanie skargi w ustawowym terminie

I OPP 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt IV SA/Wa 1739/05 ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

I OPP 4/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt IV SA/Wa 1955/05 ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej
1   Następne >   2