Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 485/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

I SA/Op 399/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany budżetu gminy

II SAB/Op 35/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie podjęcia uchwały unieważniającej wybory sołtysa oraz uchwały o przeprowadzeniu ponownych wyborów sołtysa

II SA/Op 336/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami w sprawie unieważnienia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim

II SA/Op 492/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 105/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-13

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 268/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 44/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie statutu ośrodka kultury i sportu

II SA/Op 459/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie statutu

I SA/Op 400/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego
1   Następne >   3