Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II GSK 867/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej

II GSK 1043/09 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

II GSK 392/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przeniesienia licencji

I OSK 1550/09 - Wyrok NSA z 2010-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pojazdy

II GSK 901/09 - Wyrok NSA z 2010-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie przeniesienia uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy