Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 456/18 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 265/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach bez koncesji

II GZ 248/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej

II GSK 97/18 - Wyrok NSA z 2020-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 98/18 - Wyrok NSA z 2020-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 3287/17 - Wyrok NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II GSK 4205/17 - Wyrok NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II GSK 379/18 - Postanowienie NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 2614/17 - Wyrok NSA z 2020-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 2708/17 - Wyrok NSA z 2020-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
1   Następne >   +2   +5   +10   17