Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 551/16 - Postanowienie NSA z 2019-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 674/16 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 1389/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 1421/17 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1478/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia i umorzenia postępowania

I OSK 1601/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 1589/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania administracyjnego