Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

II SA/Bd 906/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zarządu nieruchomością

I OSK 249/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomością

I OSK 436/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomoś...

I SA/Wa 917/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu

I SA/Wa 1162/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekazania w trwały zarząd

I OSK 403/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna, nazwaną zażaleniem L. K. na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie przekazania trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Gd 461/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie trwałego zarządu

II SA/Go 984/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową

I SA/Wa 827/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu i użytkowania

I OW 30/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. W. o stwierdzenie nieważności decyzji ustanawiającej dla Zespołu Szkół Rolniczych zarządu nieruchomości Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   +5   +10   14