Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 333/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ewidencji gruntów

I OZ 624/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy zmian w ewidencji gruntów i budynków pos...