Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1734/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej

I SAB/Wa 171/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1537/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-05

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1537/08 odrzucającego skargę Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 odrzucającym skargę Z. W. na pismo Ministra Budownictwa , nr [...]

I SA/Wa 1541/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 512/07

I SA/Wa 1538/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-05

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1538/08 odrzucającego skargę Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucającym skargę Z. W. na pismo Ministra Budownictwa , nr [...]

I SA/Wa 1542/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 461/07, odrzucającym skargę na pismo Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpo...

I SA/Wa 315/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 1365/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie niedopuszczalności odwołania