Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

I OSK 1591/17 - Wyrok NSA z 2019-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości