Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 507/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Komitetu Obrony Policjantów i M. T. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 1183/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi G. S. na orzeczenie Komendanta [...] Policji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby