Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 256/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-09

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu

I OPP 16/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 953/18 ze skargi K.J. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08

II SPP/Ol 40/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-25

Wniosek w przedmiocie przydziału lokalu komunalnego

III SA/Łd 82/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieruszowie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów

IV SA/Wr 108/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OSK 4254/18 - Wyrok NSA z 2019-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego od dnia 1 maja 2016 r.

II SO/Bk 2/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-04-02

Wniosek S. K. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w S. za nieprzekazanie skargi w ustawowym terminie

II SA/Ol 216/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-18

Sprawa ze skargi Ł. J. na działanie Prezydenta Miasta w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

IV SAB/Wr 54/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego

III SA/Kr 19/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-18

Skarga T. M. na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   5