Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Lu 658/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa

II SAB/Gl 23/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju

II SO/Gl 8/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (odnoszącego się do sprawy ze skargi wyżej wymienionego na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SAB/Gl 44/09)