Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 295/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami państwa