Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 467/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 626/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.

II SA/Gl 965/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 760/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Gl 690/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 861/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 507/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 774/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 595/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 690/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę gminną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu
1   Następne >   3