Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 50/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 50/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-13

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

IV SA/Wr 677/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

Sprawa ze skargi J.B. w przedmiocie czynności pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W.

II SO/Sz 8/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-25

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczeń

I OSK 572/17 - Wyrok NSA z 2017-09-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi K.M. na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 206/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie udzielenia pomocy w sprawie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w odzyskaniu licznika energii elektrycznej

III SAB/Kr 48/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Sędzia WSA Barbara Pasternak na posiedzeniu niejawnym 29 czerwca 2017 r. Z. Ś. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej polegającą na nierozpoznaniu wniosku o przyznanie obiadów i zwrot zaległości

IV SA/Wr 184/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W.

IV SAB/Wr 14/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-12

Sprawa ze skargi Z.R. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przekazania wniosku w sprawie zakończonej decyzją , nr [...]

I SA/Wa 951/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi T. G. na nienależyte wykonywanie zadań służbowych przez Dyrektora [...] Dzielnicy [...]
1   Następne >   3