Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 20/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku

II SA/Gd 736/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1321/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Kr 1247/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

II SAB/Op 33/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka