Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 499/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej

II SA/Op 435/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-12

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia 'A' na czynność Burmistrza Miasta Głuchołazy w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Op 45/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-22

Skarga S. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich za niewykonanie wyroku sądu uwzględniającego skargę na bezczynność w sprawie informacji publicznej wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości

II SAB/Op 27/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Byczyny w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 45/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-22

Sprawa ze skargi S. P. o wymierzenie grzywny na niewykonanie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 128/17 odrzucić skargę.

II SAB/Op 32/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Brzegu w przedmiocie informacji publicznej odrzucić skargę.

II SO/Op 18/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-29

Wniosek Stowarzyszenia A z siedzibą o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta Głuchołazy za nieprzekazanie skargi w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Op 75/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Niemodlina w przedmiocie informacji publicznej