Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OPP 155/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 182/14

I OPP 21/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1518/11 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OW 237/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-22

Wniosek A. Z. o wymierzenie grzywny [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy, sygn. akt II SO/Ol 28/11

II SA/Wa 877/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-10

Sprawa ze skargi Z. L. na pismo Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie dopuszczalności zażalenia na pismo Prezesa WSA w Warszawie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 35/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 624/07 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 220/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 135/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 19/06

I OPP 14/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SO/Kr 7/09 w sprawie z wniosku P. B. o wymierzenie Prezesowi Sądu Rejonowego dla K. - [...] grzywny za nieprzekazanie skargi w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oraz zażalenia P. B. na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi na przewlekłość postępowania

I OW 73/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Wniosek A. Z. o wyłączenie sędziów i referendarzy WSA w Olsztynie oraz delegowanej sędzi Sądu Okręgowego Doroty Radaszkiewicz w sprawie ze skargi A. Z., sygn. akt II SO/Ol 3/13 o wymierzenie grzywny Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I OPP 137/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Krakowie-Podgórzu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 33/06
1   Następne >   +2   +5   +10   15