Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 1021/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 203/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Rz 1054/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Skarga A. C., na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] czerwca 2006 r., o nr [...], podjętą w sprawie okręgów wyborczych, -

II SA/Rz 944/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Rz 103/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 865/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 337/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Korczyna w przedmiocie opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały z zakresie § 2 ust. 3, § 3 i § 6 w zakresie słów 'z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.'.

II SA/Rz 764/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 353/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania terenu
1   Następne >   2