Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GSK 908/10 - Postanowienie NSA z 2011-12-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przekazania odwołania do sądu powszechnego w sprawie usług telekomunikacyjnych

II GSK 492/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II GSK 1097/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przeprowadzenia samokontroli

II GSK 1594/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przeprowadzenia samokontroli

II GSK 477/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie nałożenia obowiązku dostosowania wysokości stawki z tytułu zakończenia połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej

II GSK 1487/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie ograniczenia prawa do wglądu do materiału dowodowego w sprawie unieważnienia przetargu na rezerwację częstotliwości

II GSK 983/09 - Postanowienie NSA z 2011-02-08

Skargi kasacyjne T. S.A. w W., T. O. Spółki z o.o. w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg T. S.A. w W., T. O. Spółki z o.o. w W., P. M. S.A. w W. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , nr [...] w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GSK 996/09 - Postanowienie NSA z 2011-02-08

Skargi kasacyjne T. S.A. w W., P. M. S.A. w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg T. S.A. w W., P. M. S.A. w W. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , nr [...] w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GSK 984/09 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skargi kasacyjne T. S.A. w W., T. O. Spółki z o.o. w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg T. S.A. w W., T. O. Spółki z o.o. w W., P. M. S.A. w W. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , nr [...] w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GSK 1035/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi 'C. T. K. J. - S.' Sp. z o.o. z siedzibą w G. W. na pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie informacji o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia, czy nastąpiło naruszenie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów w sprawie u...
1   Następne >   2