Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 246/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wypłaty zaległych zasiłków oraz przyznania zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

IV SAB/Wr 354/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

II SAB/Op 50/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-18

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Bk 105/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-22

Skarga J. B. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie zawarcia kontraktu socjalnego