Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GNP 8/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej post...

II GZ 289/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 144/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 262/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1616/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypad...

II GSK 1739/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

II GZ 65/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 937/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

II GZ 839/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w części dotyczącej zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 1018/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków z b...
1   Następne >   2