Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Budownictwa X

II OZ 371/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25

skarg S. R., R. R., i innych na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OZ 373/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25

skarg S. R., R. R., i innych na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

I OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 620/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mini...

I OZ 753/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia ods...

I OZ 813/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II OZ 395/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 468/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

skarg T. K.-K., W. M., E. P. i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego '[...]' Spółka jawna w G. na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 659/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 195/07 o odrzuceniu zażalenia M. W. i J. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 195/07 o odrzuceniu zażalenia D. W., M. W., M. W. i J. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 195/07 odrzucające skargę...

I OZ 751/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   12