Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OZ 26/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

I OZ 1000/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmioci...

I OSK 1158/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji