Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 350/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-29

Skarga kasacyjna R. G. w sprawie ze skargi R. G. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych

I SA/Wa 1896/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. C., M. P., J. C., J. C., M. M., A. M., A. M., M. M., I. G., E. J., J. J., A. J., T. S., C. S., P. S., J. S., J. S., Z. S., A. S., A. S. i M. Z. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku ...