Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1429/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi A.D. na uchwałę Rady Gminy Psary , nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1377/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Radny Gminy Morawica w przedmiocie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1592/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego