Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 202/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w O. w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego