Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 515/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 414/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

I OZ 347/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie skargi C. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt 4/II SA/Po 1723/03

II OZ 412/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 436/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II OZ 444/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 442/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 522/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

I OSK 551/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II OZ 512/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   5