Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2316/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego

I OZ 647/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. F. na pismo Zarządu Dzielnicy[...]W. , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tyt...

I OZ 530/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. F. na pismo Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OSK 1192/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego

I OZ 958/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. F. na pismo Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy , nr UD-XVI-WND-KWO-6843-4-5-11 w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego