Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 341/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-20

skarg G. M., M. K. i J. P. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości wraz z utratą w odpowiednim zakresie uprawnienia do ustanowienia praw rzeczowych na podstawie dekretu [...]

I SA/Wa 341/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-07

skarg G. M., M. K. i J. P. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości wraz z utratą w odpowiednim zakresie uprawnienia do ustanowienia praw rzeczowych na podstawie dekretu [...]