Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 49/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-27

Wniosek w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami

II SA/Op 543/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Op 49/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami