Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 3090/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 3529/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3149/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 3566/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3525/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 662/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3090/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 2735/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez powiat własności nieruchomości

I SAB/Wa 39/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 3160/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   +2   6