Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1064/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1063/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy w Margoninie , nr XXIII/240/05 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1113/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów , nr V/41/2015 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1189/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1187/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów nr XL/478/2014 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego