Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 198/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania