Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 271/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 83/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 359/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1370/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-09

skargę kasacyjną E.P. i B.D. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu E.P. i B.D. na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2011/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na bezczynność Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OSK 1115/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi kasacyjnej E. K., M. M., E. N., H. S., E. W., O. K. P. K., I. L. i M. K. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1253/19 w sprawie ze skargi E. K., M. M., E. N., H. S., E. W., O. K. P. K., I. L. i M. K. oraz sprawy ze ska...

I OZ 356/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju z [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 2543/20 - Postanowienie NSA z 2021-10-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2514/20 - Postanowienie NSA z 2021-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I OSK 1199/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-19

Skargi kasacyjne M.J., K.W., G.K. i i A.P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M.J., K.W., G.K. i A.P. na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa
1   Następne >   2