Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 996/04 - Wyrok NSA z 2005-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

OSK 1187/04 - Wyrok NSA z 2005-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

OSK 463/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie waloryzacji za wywłaszczoną nieruchomość

OSK 995/04 - Wyrok NSA z 2005-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

OSK 968/04 - Wyrok NSA z 2005-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

OSK 1216/04 - Wyrok NSA z 2005-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości