Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 1551/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1914/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1928/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne

I OSK 770/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 347/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości