Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wa 128/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 1534/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w H. nr (...), o przejęciu na własność Państwa nieruchomości ziemskiej o powierzchni 8,087 ha, położonej na terenie wsi S., powiat H., stanowiącej uprzednio własność B. R. p...

IV SAB/Wa 59/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 2098/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1452/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

IV SA/Wa 1451/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 43/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [...]

IV SA/Wa 419/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 31/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   +5   11