Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SAB/Kr 97/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OW 205/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 177/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. F. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , Nr (...), w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w G. S., stanowiącej własność T. U. z d. D., D. U., M. U.,

I OW 192/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. F o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta w C. nr [...] w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Państwa za spłatę pieniężną

I OW 164/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S , powiat G , stanowiącej

I OW 162/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach nr [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej we wsi K., powiat gorlicki, stanowiącej

I OW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.P. i M.D. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu

I OW 191/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. F. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta w C. nr [...] w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Państwa za spłatę pieniężną

I OW 119/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-16

Wniosek w przedmiocie: rozpoznania wniosku A. Z. i R. Z. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w B. z dnia [...] września1980 r. Dec. nr [...] o przejęciu na Skarb Państwa nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi P., stanowiącej własność J. i A. małżonków Z.

I OW 148/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: (...) w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S. , powiat G. , stanowiące...
1   Następne >   2